برگزاری جلسه صیانت از جمعیت در آموزش و پرورش ناحیه 6

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله العالی در اهمیت صیانت از جوانی جمعیت و پویایی و بالندگی آن همایشی با این موضوع در سالن همایش آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد و با سخنرانی سرکار خانم دکتر سردار معاون محترم فنی مرکز بهداشت شماره یک مشهد و جمعی از مدیران آموزش پرورش برگزار گردید.