معرفی واحد حسابداري

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 
 

نام واحد : حسابداری

عامل مدیر امور مالی و مسئول حسابداری : جواد پویان راد

کارشناس اعتبارات : علی کافی زارع

کارشناس رسیدگی : محمد کدخدای طرقبه

کارشناس حقوق پرسنل : کتایون نوشه

امین اموال : حمید گلمکانی

کارشناس درآمد : حسین معظمی

کارشناس حسابداری : مریم سلامی

امور بایگانی : غلامرضا شبان

               
تلفن واحد :  35017280   و  13 - 35018011   داخلی    217-219-221-222

               

 
 
شرح فعاليت ها
 

حسابداری عبارتست از مجموعه‌ای از اجزای به‌هم‌پیوسته در داخل یک سازمان یا موسسه که به جمع آوری، تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه‌بندی، تلخیص رویدادهای مالی می‌نماید و اطلاعات را در قالب گزارشاتی در اختیار استفاده‌کننده‌گان درون سازمانی و برون سازمانی قرار می‌دهد.

مقاصد و اهداف سازمان مالي دستگاه دولتي:

١- ايجاد مكانيسم و روشهاي مناسب براي كنترل درامدها و ساير دريافتها

٢- برقراري روشهاي مناسب جهت كنترل وجوه نقد، اسناد و اوراق بهادار

٣- اعمال كنترلهاي متمركز بر هزينه هاي جاري و هزينه هاي سرمايه اي

۴- ايجاد روشهاي مناسب جهت كنترل اموال، ماشين آلات و تجهيزات

۵- فراهم نمودن امكان كنترل نحوه اجراي برنامه ها، طرحها و فعاليتها

۶- كنترل عمليات و فعاليتهاي پرسنل بخش سازمان دولتي در انجام وظايف مالي

٧- فراهم نمودن امكان انتشار حقايق مربوط به عمليات مالي و وضع درامدها، هزينه ها، دريافتها، پرداختها و مازاد سازمان دولتي براي اطلاع دولت، قوه مقننه و مردم كشور