برگزاری جلسه صیانت از جمعیت در شهرداری منطقه 12

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درراستای فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله العالی در اهمیت صیانت از جمعیت و پویایی و بالندگی آن ، و با قرار گرفتن این موضوع ، جلسه ای بدین منظور در شورای سلامت شهرداری منطقه ۱۲شهرداری برگزار گردید .

در این جلسه موضوع وضعیت کنونی جمعیت ایران و خطرات سالخوردگی جمعیت و اهمیت توجه جدی به آن و خلاصه ای از قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده، به بحث و گفتگو گذاشته شد.

دراین نشست که سرکار خانم عمرانیان کارشناس مسوول سلامت بارور مرکز بهداشت شماره یک مشهد نیز حضور داشتند اهمیت توجه همه ارگانها به مفاد قانون، یادآوری شد.

این گردهمایی در تاریخ 1401/3/19 در محل سالن جلسات شهرداری منطقه 12 برگزار شد.