دهم آذر روز جهانی ایدز

آگاهی و پیشگیری - آزمایش و درمان اچ،آی،وی

مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
شرح وظایف


انجام مطالعات لازم در باره بیماریهای بومی منطقه و تعیین الویت ها جهت تعیین برنامه های اجرائی
پیش بینی و تهیه برنامه عملیاتی بیماریهای واگیر و غیرواگیر منطقه با توجه به الویت آنها
پیش بینی و تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز واحد های تابعه بر اساس اعتبار مصوب
همراهی با تیم بازدید از مراکز خدمات جامع سلامت
شرکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت
نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحد های تابعه
شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و ارائه نظرهای تخصصی و مشورتی
بررسی آمار مراکز خدمات جامع سلامت از نظر اپیدمیولوژی
تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه به مقامات و مسئولین مربوط
تلفن تماس:
051-35014941
کارشناسان واحد