روابط عمومی یعنی

سلام، لبخند، همدلی و همزبانی

رویدادهای مهم

مسئول روابط عمومی

مهدی صدیقی

تماس با واحد روابط عمومی:

تلفن:
051-35011777

سامانه پیام کوتاه: 9830007273010051رسالت اصلی روابط عمومی پاسخگوئی و مردم مداری است

شرح وظایف

1- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه اطلاع رسانی دانشگاه
2- حضور فعال در جلسات شورای مدیران 
3- افکار سنجی از مشتریان داخلی و خارجی
4- تحلیل محتوای کمی و کیفی از انتقادات و پیشنهادات مشتریان
5- نیاز سنجی اطلاعاتی و تولید محتوای مورد نیاز مخاطبین 
6-تحلیل محتوا از انعکاس رسانه ها از اخبار واحد
7- بزرگداشت مناسبت های ملی، مذهبی و سازمانی
8- نظارت بر تبلیغات محیطی
9- برگزاری نشست های خبری
10- رصد روزانه رسانه ها اعم از شبکه های اجتماعی،سایتهای خبری،صدا و سیما و روزنامه ها
11- برپائی نمایشگاه دستاوردی از اقدامات و عملکرد واحد مربوطه
12- تولید روزانه اخبار و ارسال به واحد خبر وبدای دانشگاه
13- اطلاع رسانی خدمات و فرآیندها به ذینفعان
14- اطلاع رسانی عملکرد،دستاوردها و افتخارات واحد به مشتریان داخلی و خارجی
15- مدیریت وب سایت

روز شمار

سلامت

روز شمار

سلامت