مدیر مرکز آموزش بهورزی امام رضا(ع)

مهندس علی شکاری  

شرح وظایف


سرپرستی امور فنی و اداری مرکز

همکاری در تهیه و تنظیم بودجه مرکز و نظارت بر هزینه کردها
ابلاغ شرح وظایف به کارکنان
مشارکت و نظارت بر انتخاب و پذیرش دانش آموزان بهورزی
برنامه ریزی آموزشی با همکاری مربیان برای هر پایه و نظارت بر اجرای آن
مشارکت در آموزش های نظری، عملی ، کارورزی
نظارت بر طرح سؤالات امتحانی و تصحیح اوراق و ثبت کارنامه و معدل گیری
فراهم نمودن تسهیلات لازم برای آموزش نظری-عملی و کارآموزی با مرکز بهداشت شهرستان
ارزشیابی مستمر برنامه های آموزشی و بازآموزی
نظارت بر حسن انجام وظایف مربیان و کارکنان و ارزشیابی سالانه آنان و برنامه های ارتنقاء شغلی
نظارت بر امور رفاهی دانش آموزان
رابط فصلنامه بهورز


تلفن تماس:
051-35240330معرفی مربیان مرکز آموزش بهورزی امام رضا(ع)