لیست مراکز کرونا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
نام مرکز آدرس شماره تلفن

آب و برق

 

بلوار هفت تیر خیابان ویلا  بین ویلای 13 و 15 38877606

شهرک لشکر

 

بلوار فلاحی - خیابان فاطمیه - جنب مسجد فاطمیه 35217497

شاهد

 

قاسم آباد بلوار اندیشه - رازی 10 09012150977

رضاشهر

 

پیروزی 11 نبش ذکریا8 38766033

امیرآباد

 

کال زرکش - بلوار توس 97 32677121

حاجی اربابی

 

بلوار توس - توس74 سلیمی 4 36670016