همایش خانواده سالم

برگزاری همایش خانواده سالم:

مرکز بهداشت شماره یک با مشارکت معاونت امور اجتماعی دانشگاه و مرکز توسعه سلامت زنان در مورخ 96/11/25 همایش خانواده سالم را با حضور 180 نفر از داوطلبان سلامت این مرکز در سالن اجتماعات امام رضا(ع) برگزار نمود.

در این همایش خانم دکتر ثقفی مدیر گروه زنان و مامائی بیمارستان قائم مشهد و آقای غلامی مقدم مدیر مرکز مهر ماندگار به آموزش نکات کلیدی با محوریت موضوع سلامت زنان ،ازدواج و خانواده سالم پرداختند.خانم رحمتی مشاور فرماندار شهرستان مشهد در امور بانوان نیز در جلسه حضور داشتند.

در انتهای مراسم از 4 داوطلب سلامت که در امر آموزش به خانوارها و 4مورد بیماریابی سل فعال و سرطان پستان فعالیت داشتند با اهداء لوح و هدایایی از سوی معاونت امور اجتماعی دانشگاه تقدیر به عمل آمد.